Vernieuwing drinkwatervoorziening

Centre de Santé en Ecole Saint Jean-Bosco - Faladié - Mali

Tijdens overlegmomenten in 2007 en 2009 met onze partners van het Centre de Santé en de École Saint-Jean Bosco werden de ontoereikende gemeenschappelijke drinkwatervoorziening en de gebrekkige elektrische installaties telkens aangewezen

als de belangrijkste infrastructuurproblemen.

In december 2010 leerde een onderhoud met Dr. Hector Dakouo, hoofdgeneesheer van het Hôpital Mali Gavardo te Bamako en coördinator van de 5 gezondheidscentra die Caritas Mali in de regio Bamako beheert, dat de permanente beschikbaarheid van drinkbaar water prioritair om een oplossing zocht.

Solidariteitsgroep Mali-Kanu besliste om zijn schouders onder dit project te zetten. Mede dank zij de deskundige begeleiding vanuit Ingenieurs zonder Grenzen en Protos durfden wij het aan om in januari 2012 een overeenkomst te sluiten met het Malinese studiebureau ACTEngineering om ons hierbij te begeleiden.

In januari 2012 werd een diagnostische studie uitgevoerd waaruit bleek dat de vervanging van de 30 jaar oude installaties de meest duurzame oplossing was.

Solidariteitsgroep Mali-Kanu zocht en vond financiering voor het boren van een waterput, een pomp op zonne-energie met de nodige zonnepanelen, het bouwen van een nieuwe watertank van 5 m², het plaatsen van 3 nieuwe watertappunten  op het schoolterrein en het aansluiten van de nieuwe installatie op de bestaande distributienet van het gezondheidscentrum.

Na de uitvoering van een geofysische studie in augustus 2012 veroorzaakte de crisissituatie in Mali anderhalf jaar vertraging.

Ons werkbezoek in januari 2014 bracht het project in een stroomversnelling. De contacten met ACTEngineering werden hersteld en nog dezelfde maand werd een aanbesteding uitgeschreven waarna de werken in maart 2014 werden toevertrouwd aan het Malinese bedrijf Sylene Mali.

Op 1 april 2014 werden de werken aangevat. Een dag later waren onze partners én wij erg opgelucht toen op 65 m diepte voldoende water werd gevonden.

De werken werden voorlopig opgeleverd op 28/05/2014 en de nieuwe drinkwatervoorziening is in gebruik.

Het beheer en onderhoud van de installatie wordt opgevolgd door een Comité de Gestion waarin 3 vertegenwoordigers zetelen van zowel de school als het gezondheidscentrum.

In februari 2015 is een nieuw werkbezoek van Mali-Kanu aan Faladié gepland zodat eventuele opmerkingen kunnen meegenomen worden in de definitieve oplevering van de installaties die voorzien is in de loop van mei 2014.

Onze partners van

het Centre de Santé en

de École Saint-Jean Bosco

danken iedereen die hielp

om de vernieuwing van

de drinkwaterinstallatie

te realiseren.

Solidariteitsgroep Mali-Kanu

draagt dit project in dankbare herinnering op

aan Meester Fee Berbé

en Jean-Pierre Janssens