GAE-Sahel:  Vive la solidarité pour faire mourir la pauvreté

Gae-Sahel staat voor “Groupe Action pour l’Enfance au Sahel“  vrij vertaald als

“Actiegroep voor een goede kindertijd in de Sahel“.

GAE-Sahel is een Malinese niet-gouvernementele organisatie (NGO) , die in 2000 als vereniging werd opgericht en in 2003 werd omgevormd tot NGO. De organisatie is apolitiek, niet religieus en zonder winstgevend doel. De basisprincipes van oprichting zijn participatie, gelijkheid en vrijheid van mening.

A. Doel en missie:

Gae-Sahel heeft als doel een positieve, betekenisvolle en duurzame verandering te bewerkstelligen

in het leven van de benadeelde lagen van de bevolking, in het bijzonder van de vrouwen, de kinderen en

de jongeren bij middel van concrete, ondersteunende acties.

B. Visie en objectieven:

De promotie van het sociale welzijn, vooral van de vrouwen, de kinderen en de jongeren van

de samenleving door de oprichting van solidaire en zichzelf besturende groepen.

C. Werkingsdomeinen:

 • Democratisch bestuur:  verbeteren van de organisatie, het versterken van de  organisatorische capaciteiten en goed beheer; dit met het opkomen voor de kinder- en vrouwenrechten.
 • Onderwijs: het formele en ook het niet formele : alfabetisatie en professionele vorming.
 • Gezondheid: sensibilisatie ivm Soa / Hiv / Aids, malaria, kinderarbeid en kindersterfte.
 • Waterhuishouding: graven van drinkwaterputten en bouwen van stuwdammen.
 • Hygiëne in de dorpen en sanering rond de waterputten.
 • Solidaire economie: microfinancieringen en kleine bedrijven.
 • Gezonde voeding: bescherming en beheer van de natuurlijke bronnen, graanproductie en
  graanschuren en beheer van de stocks.

D. Andere tijdelijke of permanente partners:

 • Europese Unie
 • LACIM ( Les Amis d’un Coin de l’Inde et du Monde ) Franse NGO.
 • Franse Ambassade
 • Vereniging Gouesnou ( Frankrijk )
 • CEDEAO
 • JMPF ( Journée Mondiale de la Prière des Femmes ) ( Duitsland )
 • Spaanse Coöperatie.
 • Oxfam ( Groot-Brittanië)

E. Beschrijving van enkele activiteiten:

 • Alfabetisatie  in 187 kleine gehuchten van 32 gemeenten in verschillende regio’s van Mali.
  Zo werden al ± 10.500 vrouwen en ± 600 jongeren bereikt.
 • Tuinbouw en duurzame landbouw : in 36 dorpen werden afgebakende zones voor tuinbouw
  gecreëerd 
  om de armste jongeren en vrouwen weerbaarder te maken, o.a.  tegen de klimaatsverandering. Verder ook duurzaam gebruik van compost en aan het werk houden van jongeren. Nu reeds ten voordele van 7.900 participanten.
 • Vorming van leidinggevenden, opvoeding ivm burgerschap en kinderrechten : 2.000 deelnames.
 • Microkredieten : ten voordele van meer dan 20.000 vrouwen.
 • Promotie van opbrengstactiviteiten : kleine fokkerijen van geiten, productie van karitéboter, naaiateliers enz ...

Mali-Kanu heeft een samenwerkingsakkoord met GAE-SAHEL en ondersteunt in 2021 de werking van deze organisatie binnen de gemeente N'Tjiba met een toelage van 3.000 €.

Zie ook:  Rapporten GAE-SAHEL - Werkjaar 2020