École Saint-Jean Bosco te Faladié, N’Tjiba

Ecole Saint Jean Bosco is een katholieke school met 6 leerjaren van de 1e cyclus ( = lagere school ) en

3 leerjaren van de 2e cyclus (= lager middelbaar).

De school werd in 1931 gesticht door de witte paters. Het was toen de enige school en alle leidinggevenden van het dorp hebben in deze school les gevolgd.

In het schooljaar 2020 - 2021 zijn er 783 leerlingen ingeschreven, 490 in de eerste cyclus en 364 in de tweede cyclus. Telkens gaat het om ongeveer evenveel jongens als meisjes. 

Hoewel het een katholieke school is, behoren 75 % van de leerlingen tot een moslimgezin. Dit belicht het vertrouwen in deze school, waarvan het voornaamste doel is : vorming geven en opleiden.


De school wordt geleid door directeur André Togo die wordt bijgestaan door een secretaresse.
16 leerkrachten begeleiden de leerlingen die verdeeld zijn over 14 klassen.


Het schoolgeld voor deze school bedraagt voor de 1e cyclus ongeveer 25 euro en voor de 2e cyclus ongeveer 32 euro. Toch heeft deze school ( ook bij de moslims) meer aantrek omwille van zijn betere opleiding. De school is zeer streng geleid met een propere speelplaats en goed onderhouden klassen.

Idem dito voor het sanitaire blok. Achter de klassen is er zelfs een volley- en basketbalterrein.

Wij belichten even de dagelijkse problematiek.


 • Er moeten vele leerlingen worden geweigerd. Extra klaslokalen vragen echter extra leraars,
  extra schoolbanken en studiemateriaal waarvoor te weinig budget is.


  • De directeur  doet er alles aan om zoveel mogelijk leerlingen te laten slagen : zo werden een aantal zwangere laatstejaars ondersteund en werd er zelfs speciaal een babysit-kinderopvang georganiseerd zodanig dat zij de lessen konden blijven volgen en hun diploma hebben kunnen behalen.


  • De schoolgelden worden gebruikt om 20% van de salarissen van de leerkrachten te betalen …
   de overige 80% komen van de staat.


  • De werkelijkheid is wel dat vele gezinnen dit schoolgeld niet kunnen betalen en dus hoewel ze liever hier zouden les volgen , naar school gaan op de Ecole Publique, waar het schoolgeld lager is. Of helemaal niet naar school gaan.


  • Wat de  toekomstmogelijkheden van de afgestudeerde leerlingen betreft . de school vindt het het zeer belangrijk om de leerlingen een goede scholing te geven en zo de mogelijkheid  geven een leven in Mali zelf op te bouwen en niet te hoeven emigreren naar Europa bv..


  • De directeur onthaalt zijn leerkrachten ook thuis bv om naar een voetbalmatchke te kijken en de sportleraar heeft er zelfs logies. De sfeer in de school lijkt zeer goed. Ook geeft hij de mogelijkheid van gebruik van schoollokalen in de weekend, bv voor opleidingen van World Vision.


  Mali-Kanu is voor deze school de enige partner. Vorige jaren werden onze gelden gespendeerd aan schoolbanken en schoolmateriaal. Ook een permanente aansluiting aan de door Mali-Kanu gesponsorde watertoren voor drinkbaar water werd op de speelpleinen geïnstalleerd. Er zijn 3 toevoerpunten met een waterkraantje. Nu werden verder een koelkast, meubelen en ventilatoren aangekocht, een beetje met de bedoeling om het lerarenkorps te behouden, omdat deze anders niet bereid zijn om in een ver afgelegen dorp van de hoofdstad Bamako les te geven.


  Wij blijven deze school ondersteunen omdat wij de goede resultaten zien ter plaatse en omdat degelijk onderwijs, voor de mensen in Mali, de enige manier is om vooruit te geraken.


  In 2021 ondersteunt Mali-Kanu de dagelijkse werking van de school met een werkingstoelage van 1.800 €. Op aanvraag van Mali-Kanu verleent GROZ Zemst al meerdere jaren een projecttoelage aan de school.

  Voor 2021 bedraagt deze toelage 1.200 €.


  Zie ook:  Rapporten École Saint Jean Bosco - Werkjaar 2020