Commune Rurale de N'Tjiba

N'Tjiba is een gemeente in de regio Koulikoro in Mali die gevormd wordt door 18 dorpen waaronder Faladié. Officieel telt de gemeente 21.792 inwoners. Dit bevolkingscijfer is gebaseerd op de laatste volkstelling die dateert van 2009. Frans is de officiële voertaal. In N’Tjiba wordt vooral Bambara gesproken.

In Faladié is het voor Zemst-Laar allemaal begonnen. Hier was en is nog altijd de katholieke parochie waar de zusters van Opwijk het gezondheidscentrum mee uitbouwden. In deze parochie werkte zuster Jeanne Van Dam van Zemst-Laar en om Jeanne te steunen begon de school de Mali-Tocht, meer dan 30 jaar geleden: zie geschiedenis van Mali-Kanu.

Faladié is het hoofddorp van N’Tjiba. Het gemeentehuis is er en dus ook de gemeentelijke administratie,
al is deze zeer klein. Mali was een Franse kolonie en het bestuursorgaan is dus vergelijkbaar met het Franse en met het onze: een burgemeester, een gemeentesecretaris en een ontvanger. Er worden verkiezingen gehouden om het bestuur en dus ook de gemeenteraadsleden te kiezen. Het budget van de gemeente is heel beperkt. De staat kan niet veel financiële steun geven. Elke steun is dus welkom.

Ook al is het voor Zemst-Laar begonnen in de katholieke parochie van Faladié, we beperken ons nu niet meer tot de parochie. Mali en dus ook N’Tjiba heeft hoofdzakelijk een moslimbevolking. De mensen leven
er meestal vreedzaam samen, zowel moslims als katholieken, als animisten (zij hangen hun voorvaderlijke godsdienst aan). Sommige gebruiken van het animisme zijn ook merkbaar bij de moslimbevolking en bij de katholieken.

Ook al is er een verkozen bestuur, toch wordt er samengewerkt met de traditionele dorpsoudsten en dorpchefs. Zij worden ook geraadpleegd bij belangrijke items.

N’Tjiba is een plattelandsgemeente. De mensen leven er vooral van de landbouw en van de handel.
Elke donderdag is er in Faladié een grote markt waar de mensen van de wijde omgeving naar toe komen.
Er is een ‘piste’ naar het dorp, met de nodige putten en kuilen, zeker na het regenseizoen. Hier worden er voeding, kledij, gebruiksvoorwerpen enz. verkocht. Iedereen probeert iets te verkopen om geld te hebben.

De Malinezen voelen de klimaatsverandering: een kortere regentijd, soms met veel schade en erosie. Er valt dikwijls te weinig regen. Water is dus zeer belangrijk om de velden en de groentetuintjes te bevloeien om genoeg voeding te telen. Er wordt ook al gewerkt met nieuwe soorten zaad om de groeitijd van de teelten te verkorten. Dit lukt niet altijd en er is gevaar voor ondervoeding.

Sinds enkele jaren is er elektriciteit in het dorp. Er is een centrale met zonnepanelen en capaciteit om deze energie op te slagen in grote batterijen. Door de aanwezigheid van meerdere GSM-masten is er nu communicatie mogelijk met de rest van de wereld.

Mali-Kanu heeft een samenwerkingsakkoord met de Commune Rurale de N'Tjiba en ondersteunt in 2021
de inspanningen van de gemeente op het vlak van onderwijs met een toelage van 3.000 €.

Zie ook:  Rapporten Commune Rurale de N'Tjiba 2020