Centre de Santé Confessionel de Faladié, N’Tjiba

Het  dispensarium van de missie van Faladié, oorspronkelijk opgestart door de Witte Zusters en rond 1970 overgenomen door de Belgische  Zusters van Opwijk, bevindt zich in de rurale gemeente N'Tjiba , binnen het kanton van Kati op ongeveer 90 km ten noordwesten van de hoofdstad Bamako.

In 2004 keerde de Belgische zusters definitief terug naar België en werd het beheer overgedragen aan

de zusters van de Malinese congregatie Filles du Coeur Immaculé de Marie.

Ondertussen is deze gezondheidspost uitgegroeid tot een referentiecentrum dat de verantwoordelijkheid draagt voor de gezondheidszorg van twintig omliggende dorpen, die gelegen zijn in de gemeenten N'Tjiba, Daban en Kalifabougou.

Gegevens voor het werkjaar 2016:

A. Demografische gegevens:

  • Bevolking: 28.912
  • Kinderen 0-11 maand: 1.156
  • Kinderen 1-5 jaar: 5.204
  • Zwangere vrouwen: 1.445

B. Activiteiten:

  • Preventieve:

-  Prenatale consultaties: 1.955

-  Vaccinatie kinderen: 825 (difterie, meningitis, kinkhoest, mazelen, tetanus, polio, gele koorts,

    tuberculose, ...)

-  Vaccinatie zwangeren: 802 (tetanus)

-  Echografie: 64 zwangeren en 122 patiënten

-  Gezondheidspromotie: 58 lessen

  • Curatieve:

-  Consultaties: 11.195, waarvan 3.873 gevallen van malaria

-  Bevallingen: 958

-  Zorg aan ondervoede kinderen: 363

-  Zorg aan HIV-patiënten: 20

  • Labo-onderzoeken:

- Dikdruppels: 1 297

- Bloedgroepbepaling: 283

- Glycemie: 14

- Toxoplasmose: 28

  • Evacuaties naar hospitaal (op 90 km) : 49
  • Overlijdens: 11 waarvan 9 door malaria

Bovengenoemde activiteiten worden uitgevoerd door een team gezondheidswerkers van 1 dokter,

4 verpleegkundigen, 1 verloskundige verpleegster, 4 matrones en 4 hulpverpleegkundigen.

Deze ploeg wordt ondersteund door 1 klusjesman en 2 poetsvrouwen.

Momenteel bereikt het gezondheidscentrum 45% van de hen toevertrouwde bevolking.

Dit probeert men op te drijven door bewustmakingscampagnes op de plaatselijke radio en massacampagnes voor het vaccinatieprogramma.

Voor de bestrijding van ondervoeding bij kinderen, werkt het centrum ook samen met PAM

(Programme Alimentaire Mondial), het wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties.

Solidariteitsgroep Mali-Kanu ondersteunt de dagelijkse werking van het gezondheidscentrum met een jaarlijkse toelage van 1.000.000 Fcfa (1.538 €)

In 2014 financierde Mali‐Kanu de vernieuwing van de gemeenschappelijke drinkwatervoorziening van het

gezondheidscentrum en de school Saint Jean‐Bosco. Dit project werd gerealiseerd binnen het voorziene budget van 25.000 €.

Op aanvraag van Mali-Kanu verleent GROZ Zemst al meerdere jaren een projecttoelage aan het gezondheidscentrum. Voor 2017 bedraagt deze toelage 900 €.