École Publique de Faladié, N’Tjiba

De École Publique de Faladié is een openbare basisschool die werd opgericht in het jaar 2000.

Er werd gestart met een "premier cycle" zijnde 6 leerjaren lager onderwijs. In 2004 werd het aanbod uitgebreid met een "deuxième cycle" of 3 leerjaren lager middelbaar onderwijs.

In 2018 telde de school 838 leerlingen: 523 in het lager onderwijs (285 jongens en 238 meisjes) en
315 in het lager middelbaar onderwijs (180 jongens en 135 meisjes). 14 leerkrachten geven er les.

De École Publique de Faladié hangt af van het Ministerie van Nationale Opvoeding dat instaat voor
het grootste deel van de  (onder)financiering. De leerlingen betalen een bescheiden schoolgeld.

Mali-Kanu sloot in 2012 een samenwerkingsakkoord met de École Publique de Faladié en ondersteunt  sindsdien de dagelijkse werking met een jaarlijkse toelage die voor 2019 opliep tot 3.430 €.

Zoals bijna alle openbare scholen in Mali kampt ook onze partner met een gebrekkige infrastruktuur en
een chronisch tekort aan werkingsmiddelen en gekwalificieerd en gemotiveerd onderwijzend personeel.
De karige verloning, de moeilijke werkomstandigheden en de veiligheidsstuatie in het land waarbij onderwijzend personeel meer en meer wordt geviseerd, helpen ook al niet en geven regelmatig aanleiding tot stakingen die het openbaar onderwijs voor langere periodes lam legt.

Spijtig genoeg oogst de toekomst verre van rooskleurig. De overheid krijgt, ondanks de aanwezigheid van 13.000 VN Blauwhelmen en 4.500 Franse militairen, de veiligheidssituatie in het land steeds minder onder controle. Naast regelmatige aanslagen door jihadisten neemt het aangepookt etnische geweld tussen bevolkingsgroepen alsmaar toe. De ernstige humanitaire crisis die zich momenteel in Mali voltrekt
is het rechtstreekse gevolg.

Met de zeer snel groeiende bevolking als toemaat (50 % is jonger dan 15 jaar) als toemaat, ligt het voor
de hand dat het onderwijs in Mali de komende tijd zal blijven kreunen onder de immense uitdagingen en
het schrijnend gebrek aan mensen en middelen.


Zie ook:  Jaarverslagen 2018 en brief directie februari 2020