École Publique de Faladié, N’Tjiba

De École Publique de Faladié is een openbare basisschool die werd opgericht in het jaar 2000.

Er werd gestart met een "premier cycle" zijnde 6 leerjaren lager onderwijs. In 2004 werd het aanbod uitgebreid met een "deuxième cycle" of 3 leerjaren lager middelbaar onderwijs.

In 2020 telde de school 848 leerlingen: 461 in het lager onderwijs en 329 in het lager middelbaar onderwijs (446 jongens en 344 meisjes). 48 leerlingen worden begeleid in brugklassen met het oog op re-integratie
in het reguliere onderwijs. 14 leerkrachten geven er les.

De École Publique de Faladié hangt af van het Ministerie van Nationale Opvoeding dat instaat voor
het grootste deel van de  (onder)financiering. De leerlingen betalen een bescheiden schoolgeld.

Zoals bijna alle openbare scholen in Mali kampt ook onze partner met een gebrekkige infrastruktuur en
een chronisch tekort aan werkingsmiddelen en gekwalificieerd en gemotiveerd onderwijzend personeel.
De karige verloning, de moeilijke werkomstandigheden en de veiligheidsstuatie in het land waarbij onderwijzend personeel meer en meer wordt geviseerd, helpen ook al niet en geven regelmatig aanleiding tot stakingen die het openbaar onderwijs voor langere periodes lam legt.

Spijtig genoeg oogst de toekomst verre van rooskleurig. De overheid krijgt, ondanks de aanwezigheid van 13.000 VN Blauwhelmen en 4.500 Franse militairen, de veiligheidssituatie in het land steeds minder onder controle. Naast regelmatige aanslagen door jihadisten neemt het aangepookt etnische geweld tussen bevolkingsgroepen alsmaar toe. De ernstige humanitaire crisis die zich momenteel in Mali voltrekt
is het rechtstreekse gevolg.

Met de zeer snel groeiende bevolking als toemaat (50 % is jonger dan 15 jaar) als toemaat, ligt het voor
de hand dat het onderwijs in Mali de komende tijd zal blijven kreunen onder de immense uitdagingen en
het schrijnend gebrek aan mensen en middelen.

In 2012 sloot Mali-Kanu een samenwerkingsakkoord. In 2021 ondersteunt Mali-Kanu ondersteunt de werking van de school met een toelage van 3.000 €.


Zie ook:  Rapporten École Publique de Faladié - Werkjaar 2020