Onze missie

In het Zuiden wil Mali-Kanu lokaal verankerde initiatieven ondersteunen die een duurzame verbetering van de levensomstandigheden beogen op het vlak van onderwijs en vorming, gezondheidszorg, plattelandsontwikkeling, leefmilieu en mensenrechten.

Vanuit onze "historische" context beperken we ons werkterrein tot Mali en besteden we

bijzondere aandacht aan initiatieven die

de levensomstandigheden van de inwoners

van de gemeente N'Tjiba willen verbeteren.

Zelfbeschikkingsrecht, gelijkwaardigheid en wederzijds respect zijn voor ons vanzelfsprekende uitgangspunten bij het opzetten en het uitbouwen van de samenwerking met onze partners in het zuiden.

In België wil Mali-Kanu fondsen, logistieke middelen en kennis verwerven om de ondersteuning van initiatieven in Mali

mogelijk te maken.

Daarnaast willen we in onze eigen omgeving activiteiten opzetten en ondersteunen die bijdragen tot een breder maatschappelijk draagvlak voor duurzame internationale samenwerking en rechtvaardigheid.

We vinden het belangrijk om samen te werken met individuen en organisaties die begaan zijn met duurzame ontwikkelingssamenwerking en internationale rechtvaardigheid.

We wensen ons te integreren in bestaande structuren en netwerken.