Onze geschiedenis

Solidariteitsgroep Mali-Kanu is gegroeid uit een groep vrijwilligers die betrokken
zijn bij de organisatie van de "Mali-Tocht" in Zemst-Laar.

Dit jaarlijks wandel- en fietsevenement in 1986 voor het eerst op touw gezet vanuit
de Gemeentelijke Basisschool "De Pimpernel" door de ondertussen overleden

onderwijzer Fee Berbé met de bedoeling geld in te zamelen om het werk van
Zuster Van Dam in Mali te ondersteunen.

Zuster Jeanne Van Dam is op 21/06/1940 geboren te Zemst-Laar en maakt deel uit
van de congregatie Heilige Vincentius à Paulo te Opwijk. Zuster Jeanne werkte van
1983 tot 2004 in Mali en is kernlid van Mali-Kanu.

Toen de Belgische zusters in 2004 definitief naar België terugkeerden en hun opdracht in Mali als volbracht beschouwden stonden we voor een moeilijke  keuze: stoppen of ...

Een eerste bezoek ter plaatse in 2007 leerde ons dat de noden groot waren en de middelen uitermate beperkt. Het besluit om verder te gaan lag dan ook voor de hand.

In 2010 kwam Greet Ickx onze rangen versterken. Greet werkte van 1974 tot 1985 als vroedvrouw in Mali waarvan vele jaren in het gezondheidscentrum te Faladie. Naast haar inzet voor Mali-Kanu gaat Greet regelmatig mee op missie met Artsen Zonder Vakantie. Greet spreekt vloeiend Bambara en is samen met 

Zuster Jeannne Van Dam onze ervaringsdeskundige bij uitstek.

De samenwerking met onze Malinese partners werd verder uitgediept en opgevolgd tijdens bezoeken

ter plaatse in 2009, 2010, 2012, 2014, 2015 en 2017. André Togo, directeur van de Ecole Saint-Jean Bosco,

is aangesteld als onze lokale vertegenwoordiger.

Mali-Kanu telt momenteel 12 kernleden en kunnen we bij de organisatie van onze activiteiten ook nog rekenen op de helpende handen van vele sympathisanten .

Zuster Jeanne Van Dam

Zuster Jeanne Van Dam