Mali-Kanu is een solidariteitsgroep uit Zemst-Laar

die in Mali lokale initiatieven ondersteunt  op het vlak

van onderwijs en vorming, gezondheidzorg, leefmilieu

plattelandsontwikkeling en mensenrechten.

Solidariteitsgroep Mali-Kanu

p/a Pikkeriestraat 28 B 2811 Hombeek

info@mali-kanu.be   Tel : 015 64 83 91